یکی از گروه های تخصصی این شرکت "گروه گردشگری جاکاو" می باشد که در صنعت گردشگری و توریسم همکاری میکند. خلق ایده و طراحی و پیاده سازی، بر پایه تحقیقات اصولی، شعار ماست. این شرکت آماده قبول هرگونه سفارشات در زمینه وب و اپلیکیشن می باشد.